Merve Yaman Özer

PhD - Klinik Psikoloji Doktora Adayı, Arel Üniversitesi

1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Galatasaray Üniversitesinde 'İletişim Stratejileri' üzerine yüksek lisansını tamamladıktan hemen sonra endüstriyel psikoloji alanındaki ilk deneyiminde; Dubai’de yer alan Sage Software Şirketi’ndeki çalışanların ruh sağlığını korumaya yönelik eğitimler düzenlemiş ve psikolojik danışmanlık süreçlerini yürütmüştür. 2004 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve AÇEV gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarına dönemsel olarak devam etmektedir.

Özellikle dezavantajlı gruplarla travma eksenli çalışmalar yapmış ve göçmenlere yönelik olarak, psiko-eğitsel ve krize müdahale tedavi yöntemleriyle afet alanlarında bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. 2013 yılından beri; Bilişsel-Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Gestalt Terapisi ve Aile Danışmanlığı alanlarında eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış bir psikoterapist olarak bireysel seanslarını yetişkinlerle sürdürmektedir. Bunun yanı sıra; 2016 yılında, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Düzey I & II eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış ve özellikle çocukluk çağı travmaları, anksiyete bozuklukları, depresyon ve fobi alanlarında çalışmalarına yoğunluk vermiştir. Bireysel terapilerin yanı sıra, kurumlara yönelik olarak; motivasyon, kurum içi iletişim stratejileri, arabuluculuk, kriz ve çatışma yönetimi vb. eğitim ve seminerler vermeye devam etmektedir.

2011 yılında, Türk Hava Yolları’nda başlayan Havacılık Psikolojisi alanında yaptığı çalışmalarla kariyerine farklı bir katkı sağlamıştır. Pilotların ve kabin ekibinin işe alımlarında psikolojik mülakatlar gerçekleştirmiş ve alınan uçuş personellerinin sınıf eğitimlerinde; CRM, Zor Yolcu ile Baş Etme, Motivasyon, Performans Yönetimi, Kriz ve Çatışma yönetimi, Stresle Baş Etme ve Durumsal Farkındalık gibi konularda eğitim vermiştir. Ardından THY’nin çatısı altında yer alan Havacılık Akademisi’nde 3 sene boyunca Uçuş Korkusunu Yenme Programı’nda eğitmen psikolog olarak yer almıştır.

Buna ek olarak; havacılık sektöründeki saha deneyimi ve psikoloji bilgisiyle pilotlara yönelik olarak; CRM mülakatlarına hazırlık aşamasında danışmanlık hizmeti vererek; pilotların farkındalık kazanmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine, beden dilini en iyi şekilde kullanmalarına ve kendilerini değerlendirme biçimlerini geliştirmelerine destek olmaktadır.

Özellikle son yıllarda gelişen teknolojinin de sunduğu imkanları kullanarak, uçuş korkusunu tedavi etme konusunda alternatif programlar geliştirmektedir. Geleneksel terapi yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve kalıcı yöntemler sunarak birey ve gruplara özel tedavi programları uygulamaktadır. TÜBİTAK destekli AvioVR-Sanal Gerçeklik ile Uçuş Korkusu Tedavisi Uygulaması’nın fikir sahibi ve uygulayıcısıdır. Sanal Uçuş ile Uçuş Korkusunu Yenme çalışmalarına Red Horizon şirketi ile beraber devam etmektedir.

ALGI Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kurucu ortaklarındandır.

Okan Karka

MA Erken Dönem Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, NIHA Hollanda, BA Psikoloji, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Okan Karka ALGI Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin kurucu ortaklarındandır. 2007 yılından itibaren özel sektör ve sivil toplum alanında çocuk ve ergen gelişimi kapsamında eğitim psikolojisi, bilişsel-davranışsal ve psiko-sosyal gelişim süreçleri üzerinde doğrudan çocuk ve gençler, öğretmenler, sivil toplum kurumları ve aileler ile çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarını erken dönem çocuk eğitimi üzerine yoğunlaştıran Okan Karka İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Müze Eğitim Birimi bünyesinde Süpervizör olarak görev almıştır. Bu görev süresince Getty Foundation tarafından desteklenen Internship programı kapsamında ABD'de bulunan Museum of Modern Art, Whitney Museum, Brooklyn Museum of Modern Art ve Harlem Studio'da Müze Eğitimciliği programlarına katılmaya hak kazanmış ve başarıyla tamamlamıştır. Erken dönem çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine yoğun şekilde çalışan Okan Karka Nöro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programları ile DEHB, Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Nörolojik Temelli Konuşma Bozuklukları ve YGB-Otizm gibi gelişim dönemi bozuklukları ile etkin bir şekilde çocuk, ergen, aile ve öğretmenler ile çalışmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ile eğitici eğitimleri kapsamında özellikle son yıllarda dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik projelerde psiko-sosyal destek birimlerine eğitim ve atölyeler düzenleyen Okan Karka çalışmalarına Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) desteklediği ulusal bir projede Psiko-sosyal Destek Çalışmaları Süpervizörü olarak devam etmektedir.

CV İçin Tıklayın

Elif Söylemez Yılmaz

Elif Söylemez Yılmaz 1986 yılı Van doğumludur. İlköğrenimi 1994 – 2001 yılları arasında Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlköğretim okulunda tamamlamıştır. Lise öğrenimine 2000 – 2005 yılları arası Özel Uğur lisesinde devam etmiş ve birincilikle tamamlamıştır. 2010 – 2012 yıllarında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur. Üniversite hayatı boyunca, 2007 – 2010, Vehbi Koç Onur Ödüllerini kazanmıştır. 2010 – 2012 yıllarında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitimine, 2012 – 2014, Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Sertifika Programına devam etmektedir.

Staj programlarına Temmuz 2008 – Eylül 2008 döneminde Balıklı Rum Hastanesinde başlamıştır. Bundan sonra, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde Eylül 2009 – Ekim 2009 sürecinde staj ve eğitim programını tamamlamıştır. Yüksek lisans süreci boyunca Eylül 2011 – Haziran 2012 Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Laboratuarında bireysel, çift, aile ve çocuk danışmanlıklarına ve test uygulamalarına dayalı eğitim ve staj programını tamamlamıştır. Eş zamanlı olarak Şubat 2012 – Haziran 2012 sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesinde staj ve eğitim programını tamamlamıştır. Gönüllülük çalışmaları kapsamında, Ekim 2011- Haziran 2012, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinde Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programını cezaevi mahkûmları ile yürütülen bir çalışma ile tamamlamıştır. Bundan başka, Kasım 2011- Aralık 2011 Afetlerde Psiko-sosyal Hizmetler Birliği bünyesinde, Türk Psikologlar Derneğinin Öncülüğünde Van’da gönüllülük hizmeti yapmıştır. Çalışma hayatına, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Biriminde başlayıp, Ekim 2012- Mayıs 2013 süresince devam etmiştir. Aynı süreçte, kısa süreli olarak Hürriyet’in Aile İçi Şiddete Son Projesinde yedek psikolog olarak çalışmıştır. Kasım 2013 itibariyle Balıklı Rum Hastanesinde çalışmaktadır. Haziran, 2012′ de Adli Sistemde Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Çalışan Uzmanlara Yönelik Eğitim Projesine katılmıştır. Bundan başka, Temmuz, 2012’de Psikolojik Travma ve Krize Müdahale Eğitimini (EMDR) almış olup, bu alanda uygulamalı gurup çalışmalarına katılmıştır. Üniversite ve yüksek lisans süresince birçok akademik projede görev almıştır. Bunlardan bazıları; Çocuklarda Öfke Kontrolü: Bilişsel Davranışçı Yöntem projesinde (Ocak 2012-Haziran 2012); Filial Terapi Eğitimi (Eylül 2011-Haziran 2012, TÜBİTAK Destekli); Adli Psikoloji dersi kapsamında Cezaevinde Etkili Annelik Becerileri projesinde (Eylül 2011-Ocak 2012); Erken Çocukluk Çağında Sosyo-duygusal Gelişim ve Anne-Çocuk (Eylül 2009-Haziran 2010, TÜBİTAK destekli); Türkçe İletişim Gelişim Envanteri (TİGE) (Eylül 2008- Ocak 2009); Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) (Eylül 2007- Haziran 2009, TÜBİTAK Destekli) dir. Uyguladığı testler, Bender Gestalt Görsel Motor Testi (Bender-Gestalt); İnsan Çizimleri Testi (Figure Drawings Test); MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri); Rorschach Testi (Exner); Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (WISC-R) dır. Elif Söylemez Algı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve ortağıdır.

Dilay Yavuz - Uzman Diyetisyen

MA Beslenme ve Diyetik, Bilgi Üniversitesi

Dilay Yavuz 1993 yılı Şarköy doğumludur. 2016 yılında Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında başladığı Bilgi Üniversitesi’nde Yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimi boyunca 4 sempozyum, 2 kongre düzenledi. Şişli bölgesindeki İlkokul çocuklarına eğitim çalışması düzenledi. 2015 yılında Acıbadem Üniversitesinin düzenlediği Sporcu Beslenmesi Kursunu ve Haliç Üniversitesi Renal Diyetisyenlik kursunu tamamlamıştır. Staj programına Tekirdağ Devlet Hastanesinde başlamıştır. Bundan sonra 2015-2016 yılları arasında Bezmi Alem Üniversite Hastanesinde Anne Çocuk Beslenme stajını, Şişli Memorial Hastanesinde mutfak yönetimi, hastalıklara özel menü hazırlama, hijyen konularında toplu beslenme stajı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalıklarda beslenme hastalıklara özgü ve diyet polikliniği alanında yetişkin stajını, Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Enteral ve Parantel Beslenme stajını başarıyla tamamladı. 2017 yılında İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Anne Çocuk Beslenmesi Sempozyumunu düzenledi. Bu sempozyumda ‘Gebelik Döneminde Fitoöstrojenlerin Etkisi’ni anlatmıştır. 2016-2018 yılları arasında özel bir klinikte obezite ve kilo yönetimi, kronik ve kompleks hastalıklarda beslenme tedavisi, gebelik öncesi/gebelik sırasında/gebelik sonrasın beslenme ve kilo kontrol yönetimi, okul çağı beslenme, diyabet ve diyet tedavisi, hipertansiyon ve beslenme, sporcu beslenmesi, sağlıklı beslenme konularında danışanlarına hizmet verdi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Üyesidir. Algı Psikolojik Danışmanlık Merkezinde özellikle sağlıklı beslenme, gebelikte beslenme, sporcu beslenmeleri ve diyabet ve benzeri özel hastalıkların beslenme programlarının oluşturulması ve programların takibi konularında hizmet vermektedir.