Uçuş Korkusu Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?
27 Mayıs 2018
CRM Pilot Danışmanlığı
12 Eylül 2018

Sanal Gerçeklik ile Uçuş Korkusu Tedavisi

Gelişen teknoloji ile beraber tüm hizmet alanlarında olduğu gibi psikoloji alanında da gelişmeler devam etmektedir. Özellikle Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojisinin, psikoloji sahasına hızlı bir giriş yaptığı ve bu alanda araştırmaların hala devam ettiği görülmektedir.

Son 10 yıldır yapılan çalışmalar ile Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojisi kullanılarak yapılan psikoterapi seanslarında ciddi bir zaman tasarrufu olduğu, aynı zamanda maddi tasarruf sağladığı ve buna ek olarak geleneksel terapi yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve kalıcı iyileşme oranları gösterdiği belirtilmektedir.
Bu gelişmeler ışığında; uçuş korkusu gibi çok belirgin ve somut bir sorun alanı sanal gerçeklik gözlüğü ile hızla çözülebilmektedir. VR ile uçuş korkusu tedavisi; sadece 2 gün toplamda 6-8 saat sürmekte ve uçağın kalkması, uçması, türbülans deneyimi ve uçağın inmesine kadar olan tüm süreci istediği kadar prova ederek deneyimleme şansı sunmaktadır.
Sanal Gerçeklik teknolojisinin en büyük sunduğu imkan; geleneksel terapilerde yapılan ‘Görsel İmajinasyon’ egzersizine gerek kalmadan kişinin sanal dünyada kaçınılan ve korku duyulan ortam veya nesneye maruz kalarak duyarsızlaşmasıdır.
Uçuş korkusunun ‘Sanal Gerçeklik Teknolojisi’ kullanarak iyileşme oranı %95 ve üzeri olarak yapılan çalışmalarla bulgulanmıştır.
Elbette bu yenilikçi yöntem; kariyeri ya da eğitimi gereği sık sık uçması gereken kişilerle beraber, yıllardır kontrol edemedikleri düzeyde korku yaşayan ve uçağa binemeyen kişileri yakından ilgilendirmektedir.
Hem hızlı, hem kalıcı hem de ekonomik olan bu yöntemde, deneyimli klinik psikologlar eşliğinde seanslar yapılandırılmakta ve süreç beraber değerlendirilerek kişinin mevcut durumu tespit edilmektedir.