Oyun Terapisi
26 Mayıs 2018
EMDR
26 Mayıs 2018

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik yaklaşım, temelini psikianalitik kuramdan alır. Psikodinamik teori erken çocukluk deneyimlerinin ve bilinçdışı süreçlerin önemini vurgular. Psikodinamik terapi sürecinde danışan ve terapist danışanın bilinçdışı motivasyonlarını birlikte keşfeder.  Bu keşif sırasında terapist nesnel ve tarafsız olmaya özen gösterir. Psikodinamik terapi danışanın yaşadığı sorunların altında yatan sebeplerine odaklanır. Bu yüzden diğer terapi yaklaşımlarına göre daha uzun soluklu bir süreçtir.

Gelişimsel süreçte çocukluk yıllarının ilk seneleri büyük önem taşır. Erken çocukluk dönemimizde yaşadığımız deneyimler sonucu insan ilişkilerine, anne-baba figürlerine ait bazı temsiller oluştururuz. Zihnimizdeki bu temsiller günümüzdeki ilişkilerimizi şekillendirir. İlişkilerimizde yaşadığımız sorunlar ve bazı çıkmazlar da temelini erken çocukluk deneyiminde yaşadığımız deneyimlerden alır. Psikodinamik terapi erken çocuklukta yaşadığımız ilişki deneyimlerine bakarak kişinin yaşadığı ilişkisel sorunları anlamaya çalışır. Bu noktada terapide kurulan danışan- terapist ilişkisi kişide yeni bir ilişki temsili oluşturan ve değişimi getiren en önemli etkendir.

Çocukluk döneminde yaşadığımız olumsuz olaylar, olumsuz ebeveyn tutumları ruhsal gelişim anlamında bazı aksaklıklara sebep olabilir. Her insan zaman zaman anlam veremediği korkular, kaygılar, saplantılar, takıntılar ve içsel çatışmalar yaşar. Hayatında zaman zaman benzer döngüyü tekrarladığını fark eder. Bu takılmaları aşmak ve onarmak için kişi geçmişinde yaşadığı bu durumun benzerlerini şimdiki hayatında tekrar tekrar sahneler. Bu döngülerin farkına varmak, döngüleri kırmak ve bir onarım sağlamak psikodinamik terapinin en önemli hedeflerinden biridir.

Psikodinamik terapide danışan kendi sorunlarına ve içsel çatışmalarına ait farkındalık kazandığında,  terapi sürecinde yapılan değerlendirmeleri içselleştirip gündelik hayatındaki sorunlarla baş edebilmeye başladığında ve yeni ilişki temsilleri oluşturduğunda terapi süreci sonlandırılır.