Nöroterapi
26 Mayıs 2018
Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık
26 Mayıs 2018

Erken Dönem Çocuk Eğitimi

ALGI Erken Dönem Çocuk Eğitimi ve Akademik Başarı Bölüm’nde, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların aile, sosyal ve akademik yaşantılarında karşılaştıkları sorunlar ele alınır.

Anne-baba ve öğretmen eğitimlerinin yanı sıra çocukların bilişsel gelişimleri bireye özel olarak uygulanan nÖropsikolojik ölçme ve değerlendirme süreçleri ile takip edilir. Dikkat, konsantrasyon, öğrenme, bellek, konuşma, okuma ve yazma gibi bilişsel beceriler açısından güçlü oldukları ve desteklenmeleri gereken bilişsel becerileri ortaya çıkarılır. Nöro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programları ve bire bir çalışmalar ile süreç izlenir ve takip edilir.