Sağlıklı Beslenme

Günümüz koşullarında, özellikle yoğun iş saatlerinde çalışan kişilerin sağlıklı besinleri düzenli tüketmesinde belli başlı sorunlar ile karşılaştıkları görülmektedir. Bu sebeple son yıllarda giderek artan ‘Beslenme Uzmanları ve Diyetisyenler’in desteği ile daha düzenli yemek yeme biçimleri geliştirebilmekteler. Eğer yoğun saatler çalışıyorsanız ve düzensiz yemek yeme alışkanlıklarınız artık sizin için sorun oluşturmaya başladıysa, ya da sporcu olup…

CRM Pilot Danışmanlığı

Günümüzde artan pilot ihtiyacı sebebiyle, havayolu şirketlerinin çok sayıda pilot ihtiyacı olduğu görülmektedir. Havacılık sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğu için personellerin donanımlı, nitelikli ve kurumlarında uzun soluklu var olmaları beklenmektedir. CRM Pilot Danışmanlığı; Havacılık Psikolojisi alanında saha deneyimi olan uzman psikologlar tarafından bireysel ve grup olarak 2 ayrı şekilde pilot adaylarına yönelik verilen…

Sanal Gerçeklik ile Uçuş Korkusu Tedavisi

Gelişen teknoloji ile beraber tüm hizmet alanlarında olduğu gibi psikoloji alanında da gelişmeler devam etmektedir. Özellikle Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojisinin, psikoloji sahasına hızlı bir giriş yaptığı ve bu alanda araştırmaların hala devam ettiği görülmektedir. Son 10 yıldır yapılan çalışmalar ile Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojisi kullanılarak yapılan psikoterapi seanslarında ciddi bir zaman tasarrufu olduğu, aynı zamanda…

Uçuş Korkusu Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Belli bir düzeyde korku ve kaygı hissediyor olmak hayatta kalmak ve yaşamı devam ettirmek için gereklidir. Ancak kaygının artmasıyla yaşam kalitesinde düşüş, işlevsellikte bozulma ve kaygı duyulan durum veya nesneden kaçınma davranışları görülebilir. Bu tip durumlarda kişi artık korku duymaya başlar ve o durumdan kaçınırsa, hatta düşüncesi bile kendisini rahatsız ederse ‘korku’ olarak nitelendirilir. Uçuş…

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) -Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan, bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlenmesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için, hafızanın algısal öğelerine (duygusal, bilişsel ve bedensel) odaklanmaktadır. EMDR, psikodinamik, bilişsel,…

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

  TANIMLAR Özel Öğrenme Güçlüğü: Öğrenme güçlüğü herhangi bir nörolojik ve fiziksel hastalık yahut zekâ geriliği ve otizm gibi gelişimsel bozukluk bulunmaksızın, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerde yetersizlik ile kendini gösteren bir bozukluk türüdür. Disleksi: “Zayıf” veya “yetersiz” anlamına gelen DYS ile “sözlü dil” ya da “sözcükler” anlamına gelen LEXIA sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen…

Beyin Yapısı ve Özellikleri

  Beyin yapısal ve işlevsel özellikleri bakımından uzun yıllardır araştırılan, günümüz imkan ve koşulları sayesinde de daha kapsamlı ve kaliteli bir şekilde araştırılmaya devam edilen bir alandır. Güncel araştırmalar sonucunda elde edilen bilimsel sonuçlar bizlere beynin yapısal ve işlevsel özelliklerine daha yakından bakarak duygu-durum bozuklukları, davranış bozuklukları, gelişim dönemi bozuklukları, bellek ve öğrenme güçlükleri gibi…

Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu ve Üst Düzey Bilişsel İşlevler

DEHB ile Beynin Islevsel Ozellikleri ve Yonetici Islevlerin Iliskileri Noroloji – Noropsikoloji ve Davranis Norolojisi: Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ (2009) Nörolojik Bilimlerde Beyin Anlayışı adlı makalesinde geleneksel Nöroloji Bilimi, Nöropsikoloji ve Davranış Nörolojisi kavramlarını şu şekilde açıklamaktadır; Geleneksel nöroloji anlayışı beyni genel bir sinir sistemi modelinin parçası olarak ele alır, onun yapısal ve işlevsel özelliklerini…