MA Erken Dönem Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, NIHA Hollanda, BA Psikoloji, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Okan Karka ALGI Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin kurucu ortaklarındandır. 2007 yılından itibaren özel sektör ve sivil toplum alanında çocuk ve ergen gelişimi kapsamında eğitim psikolojisi, bilişsel-davranışsal ve psiko-sosyal gelişim süreçleri üzerinde doğrudan çocuk ve gençler, öğretmenler, sivil toplum kurumları ve aileler ile çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarını erken dönem çocuk eğitimi üzerine yoğunlaştıran Okan Karka İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Müze Eğitim Birimi bünyesinde Süpervizör olarak görev almıştır. Bu görev süresince Getty Foundation tarafından desteklenen Internship programı kapsamında ABD’de bulunan Museum of Modern Art, Whitney Museum, Brooklyn Museum of Modern Art ve Harlem Studio’da Müze Eğitimciliği programlarına katılmaya hak kazanmış ve başarıyla tamamlamıştır. Erken dönem çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine yoğun şekilde çalışan Okan Karka Nöro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programları ile DEHB, Disleksi, Özel Öğrenme Güçlüğü, Nörolojik Temelli Konuşma Bozuklukları ve YGB-Otizm gibi gelişim dönemi bozuklukları ile etkin bir şekilde çocuk, ergen, aile ve öğretmenler ile çalışmaktadır. Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri ile eğitici eğitimleri kapsamında özellikle son yıllarda dezavantajlı çocuk ve gençlere yönelik projelerde psiko-sosyal destek birimlerine eğitim ve atölyeler düzenleyen Okan Karka çalışmalarına Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) desteklediği ulusal bir projede Psiko-sosyal Destek Çalışmaları Süpervizörü olarak devam etmektedir.