1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Galatasaray Üniversitesinde ‘İletişim Stratejileri’ üzerine yüksek lisansını tamamladıktan hemen sonra endüstriyel psikoloji alanındaki ilk deneyiminde; Dubai’de yer alan Sage Software Şirketi’ndeki çalışanların ruh sağlığını korumaya yönelik eğitimler düzenlemiş ve psikolojik danışmanlık süreçlerini yürütmüştür. 2004 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve AÇEV gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarına dönemsel olarak devam etmektedir.

Özellikle dezavantajlı gruplarla travma eksenli çalışmalar yapmış ve göçmenlere yönelik olarak, psiko-eğitsel ve krize müdahale tedavi yöntemleriyle afet alanlarında bireysel ve grup çalışmaları yapmıştır. 2013 yılından beri; Bilişsel-Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Gestalt Terapisi ve Aile Danışmanlığı alanlarında eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış bir psikoterapist olarak bireysel seanslarını yetişkinlerle sürdürmektedir. Bunun yanı sıra; 2016 yılında, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Düzey I & II eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamış ve özellikle çocukluk çağı travmaları, anksiyete bozuklukları, depresyon ve fobi alanlarında çalışmalarına yoğunluk vermiştir. Bireysel terapilerin yanı sıra, kurumlara yönelik olarak; motivasyon, kurum içi iletişim stratejileri, arabuluculuk, kriz ve çatışma yönetimi vb. eğitim ve seminerler vermeye devam etmektedir.

Türk Hava Yolları’nda başlayan Havacılık Psikolojisi alanındaki kariyerinde son 6 yıldır yaptığı çalışmalarla farklı bir katkı sağlamıştır. İlk etapta uçuş personellerinin psikolojik mülakatları ve grup eğitimlerinde aktif rol oynamış, ardından THY’nin çatısı altında yer alan Havacılık Akademisi’nde 2 sene boyunca ‘Uçuş Korkusunu Yenme Programı’nda eğitmen psikolog olarak yer almıştır.

Özellikle son yıllarda gelişen teknolojinin de sunduğu imkanları kullanarak, uçuş korkusunu tedavi etme konusunda alternatif programlar geliştirmektedir. Geleneksel terapi yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve kalıcı yöntemler sunarak birey ve gruplara özel tedavi programları uygulamaktadır. TÜBİTAK destekli AvioVR-Sanal Gerçeklik ile Uçuş Korkusu Tedavisi Uygulaması’nın fikir sahibi ve uygulayıcısıdır. Sanal Gerçeklik Teknolojisini kullanarak birçok kaygı bozukluğunu, fobileri ve travmaları iyileştirmeye devam etmektedir. Ülkemizde sertifikalı VRET (Sanal Gerçeklik ile Maruz Bırakma Terapisi) yapabilen sayılı psikoterapistlerdendir.

ALGI Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kurucu ortaklarındandır.