Elif Söylemez Yılmaz 1986 yılı Van doğumludur. İlköğrenimi 1994 – 2001 yılları arasında Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İlköğretim okulunda tamamlamıştır. Lise öğrenimine 2000 – 2005 yılları arası Özel Uğur lisesinde devam etmiş ve birincilikle tamamlamıştır. 2010 – 2012 yıllarında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur. Üniversite hayatı boyunca, 2007 – 2010, Vehbi Koç Onur Ödüllerini kazanmıştır. 2010 – 2012 yıllarında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitimine, 2012 – 2014, Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Sertifika Programına devam etmektedir.

Staj programlarına Temmuz 2008 – Eylül 2008 döneminde Balıklı Rum Hastanesinde başlamıştır. Bundan sonra, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinde Eylül 2009 – Ekim 2009 sürecinde staj ve eğitim programını tamamlamıştır. Yüksek lisans süreci boyunca Eylül 2011 – Haziran 2012 Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Laboratuarında bireysel, çift, aile ve çocuk danışmanlıklarına ve test uygulamalarına dayalı eğitim ve staj programını tamamlamıştır. Eş zamanlı olarak Şubat 2012 – Haziran 2012 sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesinde staj ve eğitim programını tamamlamıştır. Gönüllülük çalışmaları kapsamında, Ekim 2011- Haziran 2012, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinde Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programını cezaevi mahkûmları ile yürütülen bir çalışma ile tamamlamıştır. Bundan başka, Kasım 2011- Aralık 2011 Afetlerde Psiko-sosyal Hizmetler Birliği bünyesinde, Türk Psikologlar Derneğinin Öncülüğünde Van’da gönüllülük hizmeti yapmıştır. Çalışma hayatına, Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Biriminde başlayıp, Ekim 2012- Mayıs 2013 süresince devam etmiştir. Aynı süreçte, kısa süreli olarak Hürriyet’in Aile İçi Şiddete Son Projesinde yedek psikolog olarak çalışmıştır. Kasım 2013 itibariyle Balıklı Rum Hastanesinde çalışmaktadır. Haziran, 2012′ de Adli Sistemde Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Çalışan Uzmanlara Yönelik Eğitim Projesine katılmıştır. Bundan başka, Temmuz, 2012’de Psikolojik Travma ve Krize Müdahale Eğitimini (EMDR) almış olup, bu alanda uygulamalı gurup çalışmalarına katılmıştır. Üniversite ve yüksek lisans süresince birçok akademik projede görev almıştır. Bunlardan bazıları; Çocuklarda Öfke Kontrolü: Bilişsel Davranışçı Yöntem projesinde (Ocak 2012-Haziran 2012); Filial Terapi Eğitimi (Eylül 2011-Haziran 2012, TÜBİTAK Destekli); Adli Psikoloji dersi kapsamında Cezaevinde Etkili Annelik Becerileri projesinde (Eylül 2011-Ocak 2012); Erken Çocukluk Çağında Sosyo-duygusal Gelişim ve Anne-Çocuk (Eylül 2009-Haziran 2010, TÜBİTAK destekli); Türkçe İletişim Gelişim Envanteri (TİGE) (Eylül 2008- Ocak 2009); Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE) (Eylül 2007- Haziran 2009, TÜBİTAK Destekli) dir. Uyguladığı testler, Bender Gestalt Görsel Motor Testi (Bender-Gestalt); İnsan Çizimleri Testi (Figure Drawings Test); MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri); Rorschach Testi (Exner); Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi (WISC-R) dır. Elif Söylemez Algı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve ortağıdır.