Oyun Terapisi

Yetişkinler konuşarak çocuklarsa oyun oynayarak kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Oyun çocuklar için bir iletişim aracıdır ve çocuğun dilidir. Çocuklar oyun oynayarak neler hissettiklerini ve düşündüklerini paylaşırlar. Oyun terapisi çocuklar için bir psikoterapi şeklidir. Bu terapi şeklinde çocuğu anlayabilmek ve yardım edebilmek için oyun araç olarak kullanılmaktadır. Oyun terapisinde çocuklara kelimeleri kullanmadan kendini anlatma fırsatı…

Filial Terapi

Filial terapi çeşitli problemler yaşayan çocuklarla terapi uygulamalarında geliştirilmiş ve etkinliği araştırmalarla kanıtlanmış bir aile terapisi yaklaşımıdır. Filial terapinin ebeveyn ve çocuk arasındaki bağın kuvvetlenmesi, çocuğun duygu denetimini sağlaması ve aile içi etkileşimde iyileşme yaşanması gibi olumlu etkileri vardır. Filial terapi sürecinde terapistin koçluğu ile ebeveynler evde çocukları ile uygulayabilecekleri yönlendirici olmayan “özel bir oyun”…

Çift ve Evlilik Terapisi

Çift ve evlilik terapisi, ilişkilerinde sorun ve/ya çatışma yaşayan, evli olan ya da olmayan çiftlerin ilişki biçimini değiştirmek ve yeniden düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir terapi modelidir. Bu terapi modelinde amaç çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayarak sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirip, ilişki kalitelerini arttırmaktır. Terapinin ele alınış biçimi terapistin uyguladığı ekolle şekillenir. Bu terapide odak, bireylerden…

Bireysel Terapi

Danışan ile terapistin birlikte yürüttüğü seanslardan oluşan bir psikolojik destek sürecidir. Bu süreç, danışanın sorun olarak algıladığı alanların birebir çalışılması ve bu alanların çözümüne yönelik planlamanın beraberce yapılmasından oluşmaktadır. Böylelikle, bireysel terapi, danışanın sorun ve/ya sorunlarını terapide ortaya koyması, terapistiyle bunu çalışmayı istemesi ve algılanan sorunların buna uygun olması durumunda uygulanır. Bu uygulamada yöntem, danışanın…

Bilişsel Davranış Terapisi

Bilişsel davranış terapisi, problem çözme hedefine odaklı, diğer bazı terapilere göre daha kısa süreli, yapılandırılmış ve şimdiki zamana odaklanan bir terapi modelidir. Problem çözme hedefinin yanı sıra kişilerin hayat boyu kullanabileceği becerileri edinmesine de yardımcı olur. Bu becerilerin bazıları çarpık/bozulmuş düşünceleri tanımlama, inançları değiştirme, insanlar arası ilişkilerde yeni yöntemler oluşturma ve davranış değiştirmedir. Bu terapi…

Aile Terapisi

Aile terapisi var olan problemlerin aile sistemi içerisinde değerlendirildiği, birebir aile üyeleri ile çalışılan ve problem çözümünün aile bireylerinin kolektif katkılarıyla mümkün olduğu terapi sürecidir. Aile terapisinde genel olarak tüm aile üyelerinin katılımı önemli rol oynarken, bazen aile üyelerinin bir kısmı ile bazen de yalnızca aile üyelerinden biriyle aile sistemi üzerinde çalışılarak aile terapisi yapılabilir.…

Özel Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

  TANIMLAR Özel Öğrenme Güçlüğü: Öğrenme güçlüğü herhangi bir nörolojik ve fiziksel hastalık yahut zekâ geriliği ve otizm gibi gelişimsel bozukluk bulunmaksızın, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerde yetersizlik ile kendini gösteren bir bozukluk türüdür. Disleksi: “Zayıf” veya “yetersiz” anlamına gelen DYS ile “sözlü dil” ya da “sözcükler” anlamına gelen LEXIA sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen…

Beyin Yapısı ve Özellikleri

  Beyin yapısal ve işlevsel özellikleri bakımından uzun yıllardır araştırılan, günümüz imkan ve koşulları sayesinde de daha kapsamlı ve kaliteli bir şekilde araştırılmaya devam edilen bir alandır. Güncel araştırmalar sonucunda elde edilen bilimsel sonuçlar bizlere beynin yapısal ve işlevsel özelliklerine daha yakından bakarak duygu-durum bozuklukları, davranış bozuklukları, gelişim dönemi bozuklukları, bellek ve öğrenme güçlükleri gibi…

Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu ve Üst Düzey Bilişsel İşlevler

DEHB ile Beynin Islevsel Ozellikleri ve Yonetici Islevlerin Iliskileri Noroloji – Noropsikoloji ve Davranis Norolojisi: Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ (2009) Nörolojik Bilimlerde Beyin Anlayışı adlı makalesinde geleneksel Nöroloji Bilimi, Nöropsikoloji ve Davranış Nörolojisi kavramlarını şu şekilde açıklamaktadır; Geleneksel nöroloji anlayışı beyni genel bir sinir sistemi modelinin parçası olarak ele alır, onun yapısal ve işlevsel özelliklerini…