Bilişsel Davranış Terapisi

Bilişsel davranış terapisi, problem çözme hedefine odaklı, diğer bazı terapilere göre daha kısa süreli, yapılandırılmış ve şimdiki zamana odaklanan bir terapi modelidir. Problem çözme hedefinin yanı sıra kişilerin hayat boyu kullanabileceği becerileri edinmesine de yardımcı olur. Bu becerilerin bazıları çarpık/bozulmuş düşünceleri tanımlama, inançları değiştirme, insanlar arası ilişkilerde yeni yöntemler oluşturma ve davranış değiştirmedir. Bu terapi…

Aile Terapisi

Aile terapisi var olan problemlerin aile sistemi içerisinde değerlendirildiği, birebir aile üyeleri ile çalışılan ve problem çözümünün aile bireylerinin kolektif katkılarıyla mümkün olduğu terapi sürecidir. Aile terapisinde genel olarak tüm aile üyelerinin katılımı önemli rol oynarken, bazen aile üyelerinin bir kısmı ile bazen de yalnızca aile üyelerinden biriyle aile sistemi üzerinde çalışılarak aile terapisi yapılabilir.…