Sanal Gerçeklik ile Uçuş Korkusu Tedavisi

Gelişen teknoloji ile beraber tüm hizmet alanlarında olduğu gibi psikoloji alanında da gelişmeler devam etmektedir. Özellikle Sanal Gerçeklik (VR) Teknolojisinin, psikoloji sahasına hızlı bir giriş yaptığı ve bu alanda araştırmaların hala devam ettiği görülmektedir. Son 10 yıldır yapılan çalışmalar ile Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojisi kullanılarak yapılan psikoterapi seanslarında ciddi bir zaman tasarrufu olduğu, aynı zamanda…

Uçuş Korkusu Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Belli bir düzeyde korku ve kaygı hissediyor olmak hayatta kalmak ve yaşamı devam ettirmek için gereklidir. Ancak kaygının artmasıyla yaşam kalitesinde düşüş, işlevsellikte bozulma ve kaygı duyulan durum veya nesneden kaçınma davranışları görülebilir. Bu tip durumlarda kişi artık korku duymaya başlar ve o durumdan kaçınırsa, hatta düşüncesi bile kendisini rahatsız ederse ‘korku’ olarak nitelendirilir. Uçuş…

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık

ALGI Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık bölümü, alanında uzman psikologlar eşliğinde her kurumun kendi özelinde; ihtiyaç analizi, performans yönetimi, işe alım ve işten çıkarım süreçlerini yönetmektedir. Buna ek olarak uyuşmazlık ve çatışma çözümlemeleri gibi arabuluculuk eğitimleri ve kurum içi psikoloji temelli kişisel gelişim eğitimleri sunmaktadır.   Verilen hizmetler arasında; Yönetim Becerilerini Geliştirmeyi Hedefleyen Liderlik Eğitimi ve…

Erken Dönem Çocuk Eğitimi

ALGI Erken Dönem Çocuk Eğitimi ve Akademik Başarı Bölüm’nde, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların aile, sosyal ve akademik yaşantılarında karşılaştıkları sorunlar ele alınır. Anne-baba ve öğretmen eğitimlerinin yanı sıra çocukların bilişsel gelişimleri bireye özel olarak uygulanan nÖropsikolojik ölçme ve değerlendirme süreçleri ile takip edilir. Dikkat, konsantrasyon, öğrenme, bellek, konuşma, okuma ve yazma gibi bilişsel…

Nöroterapi

Nöroterapi(ses terapisi)nin temeli nörobilim ya da diğer bir adıyla sinirbilim alanındaki son yıllarda giderek artan bilimsel çalışmaların ortaya çıkardığı verilere dayanır. Ses terapisinde izlenen yol beyin dalgalarının izlenmesi ve uyarılması ile yeniden düzenlenmesini kapsar. Ses terapisinde kişiye özel olarak hazırlanan nöro-işitsel beyin aktivasyon programları ile beyin binaural beat- çift yönlü vuru- tekniği ile uyarılır. Gündelik…

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) -Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- patolojinin, uygun olmayan bir şekilde yerleşmiş algılamalardan ortaya çıktığını var sayan, bilgi işleme modeline dayanan, sekiz aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR tedavisi, rahatsız edici olaylara ulaşılmasını, işlenmesini hızlandırmak ve öğrenme sürecini iyileştirmek için, hafızanın algısal öğelerine (duygusal, bilişsel ve bedensel) odaklanmaktadır. EMDR, psikodinamik, bilişsel,…

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik yaklaşım, temelini psikianalitik kuramdan alır. Psikodinamik teori erken çocukluk deneyimlerinin ve bilinçdışı süreçlerin önemini vurgular. Psikodinamik terapi sürecinde danışan ve terapist danışanın bilinçdışı motivasyonlarını birlikte keşfeder.  Bu keşif sırasında terapist nesnel ve tarafsız olmaya özen gösterir. Psikodinamik terapi danışanın yaşadığı sorunların altında yatan sebeplerine odaklanır. Bu yüzden diğer terapi yaklaşımlarına göre daha uzun soluklu…

Oyun Terapisi

Yetişkinler konuşarak çocuklarsa oyun oynayarak kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Oyun çocuklar için bir iletişim aracıdır ve çocuğun dilidir. Çocuklar oyun oynayarak neler hissettiklerini ve düşündüklerini paylaşırlar. Oyun terapisi çocuklar için bir psikoterapi şeklidir. Bu terapi şeklinde çocuğu anlayabilmek ve yardım edebilmek için oyun araç olarak kullanılmaktadır. Oyun terapisinde çocuklara kelimeleri kullanmadan kendini anlatma fırsatı…

Filial Terapi

Filial terapi çeşitli problemler yaşayan çocuklarla terapi uygulamalarında geliştirilmiş ve etkinliği araştırmalarla kanıtlanmış bir aile terapisi yaklaşımıdır. Filial terapinin ebeveyn ve çocuk arasındaki bağın kuvvetlenmesi, çocuğun duygu denetimini sağlaması ve aile içi etkileşimde iyileşme yaşanması gibi olumlu etkileri vardır. Filial terapi sürecinde terapistin koçluğu ile ebeveynler evde çocukları ile uygulayabilecekleri yönlendirici olmayan “özel bir oyun”…